Tevreden opdrachtgevers en eindgebruikers

Bruca is een solide bouwpartij die professionele en particuliere opdrachtgevers ondersteunt bij de uitbreiding en verbetering van hun vastgoed. Bouwend op een flexibele organisatie zorgen we ervoor dat onze opdrachtgevers hun wensen in de praktijk vertaald zien. Daarbij staan een hoge kwaliteit, een nauwkeurige budgetbewaking en planning centraal.

Renovatie

De eerste pijler van Bruca is het werken aan renovatie projecten, nieuwbouw en grootschalig onderhoud. Wij moderniseren, vernieuwen en renoveren diverse soorten vastgoed. De organisatie bij projecten is eenvoudig en kenmerkt zich door korte lijnen. Op de werken worden vaste aanspreekpunten aangesteld die de dagelijkse gang van zaken bewaken.

Onderhoud

Onze tweede pijler is het klachten- en mutatieonderhoud. Dit betreft kleinere opdrachten met een korte doorlooptijd. Klachtenonderhoud vraagt kwaliteit. De aard van de klacht vraagt om een snelle en oplossingsgerichte aanpak. Onze mensen zijn breed inzetbaar en zijn thuis in uiteenlopende bouwtechnische werkzaamheden. Zij kunnen een probleem analyseren waardoor een probleem naar behoren wordt oplost. Voor het uitvoeren van klachtenonderhoud hebben wij medewerkers paraat. Om de functionaliteit van uw vastgoed zo optimaal mogelijk te kunnen waarborgen is service hierbij een vanzelfsprekend onderdeel. Op basis van afspraken zijn wij in staat om 24 uur per dag tot uw dienst te zijn. Mutatie onderhoud wordt uitgevoerd in opdracht van vastgoedbeheerders en vastgoed eigenaren. Deze werkzaamheden betreffen het verhuurbaar maken van woningen of zakelijk onroerend goed.

Wilt u weten wat Bruca voor ú kan betekenen?  Neem contact met ons op!    Zo kunt u ons bereiken