4 / 5
4/5

Via Google

Onderhoud

Onderhoud

Onderhoud

Mutatieschade

MJOB

Planmatig

Wij zijn experts op het gebied van onderhoud en reparatie

Onze tweede pijler is het klachten- en mutatieonderhoud. Dit betreft kleinere opdrachten met een korte doorlooptijd. Klachtenonderhoud vraagt kwaliteit. De aard van de klacht vraagt om een snelle en oplossingsgerichte aanpak. Onze mensen zijn breed inzetbaar en zijn thuis in uiteenlopende bouwtechnische werkzaamheden. Zij kunnen een probleem analyseren waardoor een probleem naar behoren wordt oplost. Voor het uitvoeren van klachtenonderhoud hebben wij medewerkers paraat. Om de functionaliteit van uw vastgoed zo optimaal mogelijk te kunnen waarborgen is service hierbij een vanzelfsprekend onderdeel. Op basis van afspraken zijn wij in staat om 24 uur per dag tot uw dienst te zijn. Mutatie onderhoud wordt uitgevoerd in opdracht van vastgoedbeheerders en vastgoed eigenaren. Deze werkzaamheden betreffen het verhuurbaar maken van woningen of zakelijk onroerend goed.